سوالات متداول

مدت زمانی که بعد ارسال مقاله باید صرف شود تا نتیجه بررسی مقاله به نویسنده اعلام شود چقدر است؟

 پاسخ: مقالات دریافتی برای داوران ارسال می شود و داوران بر اساس برنامه ریزی خود، مقالات را بررسی خواهند کرد. گاهی پروسه اعلام نظرات داوران برای پذیرش یا عدم پذیرش به سرعت انجام می شود، اما گاهی داوران مقاله را بررسی نمی کنند که در این صورت، عدم اعلام نتیجه به داوران اطلاع داده می شود.  معمولا 1 ماه  زمان می برد تا مقاله بررسی شود و نتیجه آن برای نویسنده مقاله ارسال گردد.

اسامی داوران به نویسندگان اعلام می شود؟

پاسخ: خیر نام داوران اعلام نخواهد شد.

داوران از اسامی نویسندگان مقاله اطلاع دارند؟

پاسخ: خیر  اسامی نویسندگان اعلام نخواهد شد.

چگونه از نحوه بررسی مقالات اطلاع پیدا کنیم؟

پاسخ: فرآیند بررسی مقالات در وب سایت مجله و در بخش «ویرایش و وضعیت داوری مقالات» وجود دارد. نویسندگان می توانند با مراجعه به این بخش از روند بررسی مقالات اطلاع یابند.

آیا نامه پذیرش مقاله در قالب pdf ارسال می شود؟

پاسخ: بله،  نامه پذیرش به صورت پی دی اف و در قالب ایمیل ارسال می شود.

آیا بعد ارسال نامه پذیرش مجله هزینه ای را درخواست می کند؟

پاسخ: بله، مقبل از ارسال نامه اکسپت مقاله، نویسنده باید برای چاپ مقاله در نشریه، از قسمت ثبت خدمات و هزینه ها نسبت به پرداخت تعرفه اقدام کند.