دوره 2، شماره 2، 1401، صفحات 10 - 14
نویسندگان : فرشته سهراب زاده فرد *

چکیده :
برای توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی لازم تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش مبتنی بر آرمان‌های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم‌اندازی باشد که در افق روشن آینده ترسیم‌گر ایرانی توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام‌بخش جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین‌المللی باشد که در این زمینه ایجاد زیرساخت‌ها و مراکز ارتباطات سیار سلولی نسل پنجم (اینترنت نسل پنجم) در سراسر کشور علی‌الخصوص مناطق محروم و مرزی می‌تواند سرعت رسیدن به این هدف کلان را بسیار بیشتر کند. در این مقاله توضیحاتی در مورد کاربرد اینترنت نسل پنجم در آموزش و تربیت دانش‌آموزان داده‌شده است.

کلمات کلیدی :
توسعه، عدالت، آموزش، تربیت، اینترنت نسل پنجم.


مشاهده مقاله
445
دانلود
99
تاریخ دریافت
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱