ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

چشم‌انداز نقش هوش مصنوعی در خلاقیت درس نگارش مقطع متوسطه دوم
دوره 3، شماره 9، 1402، صفحات 18 - 25
نویسندگان : محمدرضا عبداللهی نادی* 1

1 دانشجوی کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل محدودیت‌ها و فرصت‌هایی است، که هوش مصنوعی در خلاقیت نگارش دانش‌آموزان به وجود می‌آورد. نخست، هوش مصنوعی و قابلیت‌های آن در یادگیری توصیف و تبیین شده، سپس به قابلیت‌های Chat-GPT در آموزش و یادگیری توجه می‌شود. در این پژوهش، از هوش مصنوعی خواسته‌شده تا چند مورد از فعالیت‌های کتاب‌های نگارش متوسطه دوم را انجام دهد و سپس متن دریافتی از Chat-GPT به لحاظ ساختار از منظر فصاحت و بیان در جدول داده‌های مربوط به متن‌کاوی تحلیل شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات هوش مصنوعی، راهکارها و اهداف عملیاتی به‌منظور جلوگیری از تقلب دانش‌آموزان با این فناوری و روش‌های بهره‌وری از آن در خدمت خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان در درس نگارش، ارائه گردید. این پژوهش کاربردی، راهکارهای نوینی را برای ارتقاء کیفیت کلاس‌های نگارش متوسطه دوم در بردارد. مطالعات انجام‌شده بیانگر آن است که هوش مصنوعی، به لحاظ فصاحت جز در چند مورد جزئی ایرادی ندارد. چت هوشمند می‌تواند از تشبیه و استعاره برای نگارش متونی استفاده کند که به‌سختی قابل‌تمایز از ادبیات انسان است. با وجود همه شباهت‌ها، زبان هوش مصنوعی به دلیل ناتوانی در بیان دقائق عواطف انسانی و احساسات عمیق، قابل‌تشخیص است. اگر طراحی آموزشی مبتنی برافزایش خلاقیت باشد نه‌تنها هوش مصنوعی تهدیدی در خلاقیت دانش‌آموزان ایجاد نمی‌کند، بلکه به یادگیری بیشتر و افزایش خلاقیت کمک می‌کند.
کلمات کلیدی :
هوش مصنوعی، نگارش، خلاقیت، فرصت، محدودیت، معانی، بیان