ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

نگاهی مروری بر نقش تربیتی معلم با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : محمدجواد میرزایی* 1 ، محمد استجلو 2

1 دبیر

2 آموزگار

چکیده :
معلم یکی از ارکان مهم نظام های آموزشی و تربیتی است و نقشی ماندگار و پر رنگ در فرایند تعلیم و تربیت دارد. یکی از مهمم ترین این وظایف و نقش ها، نقش تربیتی و هدایتگری معلم است. اندیشمندان و پژوهشگران مختلف، تعلیم و تربیت صحیح را انگاره ای بی بدیل در تضمین کیفیت و مبانی تعالیم آموزشی می دانند. نظام آموزش و پرورش؛ زمینه ساز رشد و تحول فکری، اخلاقی، فرهنگی و تربیتی تمامی آحاد یک جامعه است.
کلمات کلیدی :
معلم - تعلیم و تربیت – سند تحول بنیادین آموزش و پرورش