ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی نمود کاربردی علم ریاضیات در مفاهیم ادبیات
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : امید انصاری کیا* 1

1 دانشگاه و آ.پ

چکیده :
چکیده ریاضی در ادبیات یک موضوع جالب است که نشان می‌دهد چگونه دو علم مختلف می‌توانند با هم ترکیب شوند و زیبایی‌های جدید ایجاد کنند. ریاضی و ادبیات دو علم متفاوت هستند که به نظر می‌رسد ارتباط چندانی نداشته باشند. اما در واقع این دو علم در بسیاری از جنبه‌ها به هم مرتبط هستند و از هم تأثیر می‌پذیرند. استفاده از فرمول‌های ریاضی در آثار ادبی برای بیان مفاهیم، تشبیهات، تصاویر و استعارات، استفاده از ساختارها، الگوها، قواعد و روش های ریاضی در ساخت و نظم ادب فارسی، عروض و قافیه، داستان ها، حکایات و مضامین و موضوعات ادبی برای انتقال ارزش ها، پیام ها و اندیشه ها برخی از روابط دو علم ریاضی و ادبیات هستند. در این جستار برآنیم که با پژوهشی ساختارمند به روش قیاسی، تاثیر و ارتباط میان رشته ای علم ریاضی را در کلیت مباحث و زیرساخت های ادبیات بررسی نماییم و مشخص نماییم در چه زمینه ای بیشترین ارتباط و تأثیرگذاری را دارند.
کلمات کلیدی :
کلیدواژه‌ها: ریاضی، ادبیات، اشعار، تأثیرگذاری، ارتباط، نقد و بررسی