ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

واکاوی مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در آموزش عالی ایران
دوره 2، شماره 5، 1401، صفحات 45 - 55
نویسندگان : دکتر لادن سلیمی * 1 ، حکیمه کبیری نسب 2

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد واحد ساری، ساری، ايران.

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران.

چکیده :
دانشگاه ها نقش مهمی را در ایجاد توانایی نسل آینده به‌منظور دست‌یابی به موفقیت، رویارویی با پدیده جهانی‌شدن و رشد اقتصادی و ساخت آینده ای پایدار در سراسر جهان ایفا می کنند و مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان به موضوعی محوری و تأثیرگذار در مراکز آموزش عالی در قرن بیست و یکم تبدیل‌شده است. در این راستا پژوهش حاضر به واکاوی مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در آموزش عالی ایران می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی و علمی جهاد دانشگاهی، گوگل اسکولار، مگ ایران، ایرانداک، نورمگز، sid و مجلات و فصلنامه های مطالعات و برنامه ریزی درسی آموزش عالی با عنوان و کلیدواژه مسئولیت پذیری اجتماعی و آموزش عالی در بازه زمانی بین سال های 2022-2012 مورد جستجو قرار گرفت. پژوهش هایی كه نقش مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی را در آموزش عالي موردبررسی قرارداده بودند به روش مروری سیستماتیک، ازمیان 35 مقاله بررسی شده به‌عنوان جامعه آماری و 16 مقاله باروش نمونه گیری هدفمند، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و در قالب ساختاری تنظیم شد. شاخص های شناسایی‌شده از مقالات منتخب در هفت مقوله که شامل بعد مسئولیت پذیری قانونی، اخلاقی، زیست‌محیطی، آموزش و پژوهش، توسعه اجتماعی و اقتصادی و نوع‌دوستی استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مؤلفه های مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ها ثمرات زیادی را برای دولت ها دارد و توجه مدیران و دست اندرکاران و اعضای هیات علمی دانشجویان دانشگاه ها می توانند در رفع مشکلات جامعه نقش اساسی را ایفا نمایند، هم چنین دانشگاه ها پایبندی به مسئولیت های اجتماعی را نوعی سرمایه گذاری انسانی- اجتماعی جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی ملت ها می دانند.
کلمات کلیدی :
مسئولیت پذیری اجتماعی، آموزش عالی.